an image

       Zapraszam do zwiedzania mojej prywatnej strony poświęconej fotografii przyrodniczej obszaru Doliny Nidy.Nazywam się Mirosław Matus i jestem mieszkańcem malowniczo położonego miasta na Ponidziu-Pińczowa. Uważam, że obszar na którym mam szczęście mieszkać jest wyjątkowym miejscem na ziemi pod względem przyrodniczym, krajobrazowym jak i historycznym. Na terenie Ponidzia znajdują się trzy parki krajobrazowe: Nadnidziański, Szaniecki i Kozubowski. Niecka Nadnidziańska to unikalne miejsce w Polsce, tak zwana delta śródlądowa gdzie na obszarze kilkunastu kilometrów kwadratowych pokrytych bagnami, podmokłymi łąkami i rozlewiskami, występuje około 150 gatunków ptaków. Występuje tu między innymi: bocian czarny, orlik krzykliwy, bielik a także derkacz i wiele innych ptaków wodno-błotnych. Ponidzie jest też ważnym punktem odpoczynku ptaków wędrujących z Polski na południe. Kraina nad Nidą zachwyca różnorodnością krajobrazu. Znajdziemy tu: podmokłe łąki i torfowiska, wzniesienia zbudowane głównie ze skał gipsowych z roślinnością stepową oraz solniska ze słonoroślami. Tutejsza przyroda jest także bogata w rośliny z rodziny storczykowatych. Murawy kserotermiczne, podmokłe łąki oraz stawy rybne, a także stare kamieniołomy dają możliwość zaobserwowania wielu ciekawych gatunków flory i fauny dostarczając niezwykłych wrażeń miłośnikom dzikiej przyrody. Wszystkie zdjęcia ptaków i ssaków prezentowane na stronie powstały na tym wyjątkowym obszarze i są wynikiem wielu lat obserwacji jak i samych wypraw fotograficznych. Dodam jeszcze, że najczęściej fotografowaną grupą zwierząt są ptaki wodno-błotne i to one zajmują największą część mojej galerii. Reszta zdjęć w galerii ze względu na ciągły brak czasu jest traktowana po macoszemu ale może to się kiedyś zmieni i kolejną dużą grupą w mojej galerii będzie unikalna flora Niecki Nadnidziańskiej. Na koniec kilka słów o samej galerii. Galeria jest podzielona na poszczególne działy tematyczne a zdjęcia wyświetlane są w kolejności alfabetycznej co powinno ułatwiać odnajdywanie poszczególnych gatunków, którymi oglądający może być zainteresowany. Dziękuję za odwiedzenie strony i poświęcony mi czas.